2. Võti: Teadvuse avardamine. Suhtlemine Kõrgema Minaga

Suhtlemine Kõrgema Minaga

Teadvuse avardudes hakkame tajuma oma kõikvõimsust heas mõttes, nähes milline Vägi on meis igaühes potentsiaalina olemas. Loomise energia. Mateeria ühendamisel vaimuga saame teadlikuks sellest, kust oleme pärit ja kes me oleme – see on igaühe olemuse läte.

Kaugseansil “2. Võti: Suhtlemine Kõrgema Minaga. Teadvuse avardamine” oli eesmärgiks avardada oma teadvust niivõrd, et ühenduda puhta teadvuse väljaga, allikaga – alla laadida info, mida vajame isiksusena kasvamiseks, hingena arenemiseks (teadmistena siin elus ja teadmistena vaimses plaanis), omaenese väest ja energeetilisest olemusest teadlikuks saamiseks. Seansi ajal aitasin ehitada “energeetilise silla” füüsiliselt tasandilt kõrgemate tasanditeni, ühendades isiksuse, hingetarkuse ja jumaliku kohalolu igas osalejas.

2. VÕTI: Teadvuse avardamine ja suhtlemine Kõrgema Minaga > 4 TÖÖRIISTA

Need tööriistad tulid minuga kaasa sellelt seansilt, seda võib nimetada ka kanalduseks. Siinolevad soovitused on üks võimalik viis, neid mooduseid on kindlasti veelgi ja kõik on õiged, sest TÕDE ON SINUS ENDAS – SINU KÕRGEM MINA ONGI ÜHENDUS UNIVERSAALSE TARKUSE JUURDE. Tee otsus harjutada nende järgi elamist järgmise 2-nädala jooksul ja teadlikult kinnista uusi mustreid.

1) TEADVUSE AVARDUMISE VÕTMEKS ON KÕRGEM MINA:
Ühendus oma Kõrgema Minaga on katkematu ja igavene – see on osa kõiksuse allikast, mistõttu me ise olemegi Loojad. Kõik on üks. Kõik on energia. Kui arendada endas oskust suhelda oma Kõrgema Minaga, siis liigume järjest enam õnnelikuma elu poole ja loome oma elu just selliseks nagu me tahame.

– Suhtlemine Kõrgema Minaga saab ja võib toimuda väga paljudel eriviisidel. Selleks tuleb arendada endas kujutlusvõimet, et seda näha. Vastus võib tulla läbi tundmuste, sõnaliselt, tajuna, teadmise, helide, värvide, toonide, valguse või olla teie enda hääl. See võib tulla ka sünkroonsustena ehk kokkusattumustena. See võib olla mõnes võimalikus tajutavas keeles. Selleks on väga palju erinevaid võimalusi. See võib olla ka reaalsus ise. Suhelda saadki nii, et pöördud oma Kõrgema Mina poole (ma ise tajun ühendust füüsilise tajuna), esitad küsimuse ja “kuulad”.

2) AFIRMATSIOONID: “Mina olen Mina. Ma olen kõik oma kehad, kõik oma elud, kõikides mõõtmetes. Ma olen Kõrgem Mina. Ma olen valgus ja armastus. Ma olen Looja/Allika püha Kohalolek. Ma tänan.”

– Kõik on oma olemuselt lihtne. Afirmatsioonid on lihtsad, konkreetsed ja olevikus esitatud taotlused ja kinnitused. Need aitavad ümber programmeerida meie alateadvust ja muudavad meie võnkesageduse külgetõmbavaks seisunditele, mille saavutamist taotleme. See on kiirtee sinna, kuhu soovime jõuda.
– Kehade all on mõeldud nii füüsilist, eeter-, emotsionaal-, mentaal-, spirituaalkeha. Ühendades kehad sh ka valguskeha (merkaba), teadvustad end Kõrgema Minana, tervikliku energeetilise isiksusena (valgusolendina), kellel on kõrgem teadvus.
– Kõikide oma elude all on mõeldud sinu hinge kõiki inkarnatsioone ja ühendatud hingetarkust, mis on ühenduses sinu Kõrgema Minaga ja Allika Minaga.
– Kõikides mõõtmetes tähendab olemist nii praeguses kättesaadavas kolmandas, neljandas või viiendas kuni teadaolevate 12 mõõtmeni/dimensioonini välja – sest multidimensionaalse olendina võivad meie tervikolemuse aspektid olla korraga kõigis mõõtmetes (näit. Kõrgem Mina seitsmendas, jumalik säde Allika Mina ehk Mina Olen Kohalolek kaheteistkümnendas).
– Looja/Allika kohalolu tunnistamisega endas loote ühenduse Allikaga (kõikehõlmava “mõtleva” algenergiaga), siis OLETE ALATI SEAL KUS VAJA JA TEETE ALATI SEDA MIDA TEGEMA PEATE. Sest olles ühenduses oma Kõrgema Minaga, oled automaatselt ühenduses ka oma Allika Minaga, oma Vaimuga, kes on osake Allikast, kes on ka ühtlasi Allikas ise ja samas ka sina ning kogu elu kõikjal. KÕIK ON ÜKS.
– TÄNULIKKUS on võti külluse juurde ja küllus on meie sünniõigus.

Vaadake kui palju infot on tegelikult ühes lihtsas afirmatsioonis peidus :)

Sisemine Laps3) MA MÄNGIN OMA SISEMISE LAPSEGA. Siin kontekstis tähendab sisemine laps sinu alateadvust, heas mõttes Madalamat Mina, Maa Last. See on meie ühendus Maaga ja eelduseks tasakaalustatud suhtlemiseks Kõrgema Minaga, kes on ühenduses Universumiga. Võtke eeskujuks Peeter Paan. Lõbutsege ja mängige. Tehke seda, mis meeldib ja rõõmustage. Kui teil lõbus ei ole, alustage uuesti :) Olge kui väike laps, kes avastab maailma, siiralt ja süütult. Sel viisil saame me luua silla enda algolemuse juurde.

3) MA VASTUTAN OMA MÕTETE JA OMA TEADVUSE AVARDAMISE EEST. Iga oma mõttega lood mõttevormi. Mõttevorm on jääv. See on energia ja tal on vibratsioon, mis tõmbab sarnast sagedust ligi. Külluse vaimse seaduse põhjal, saad sa alati rohkem kui mõtlesid ja soovisid (unistamisega, visualiseerimisega on sama), sest küllus on meie sünniõigus. On oluline olla oma mõtetest teadlik! See on see, mida sa ise lood. Mõttega manifesteerid sa oma reaalsust. Mida kõrgem ja avardunum on teadvus, seda kiirem on loomise protsess. Vastutus seisneb iseenda ees, ka teiste ja Maa ees, sest me oleme vastastikuses koosmõjus. Selle kõrgeimaks ilminguks on massiteadvus, mis registreerib igaühe evolutsioonilise seisundi ja määrab ära meie arengu kiiruse. Massiteadvus määrab ära grupi arengu. See kuidas me tõuseme teadvuse skaalal, tõstab see kõiki ülespoole Valguse skaalal, mis on seotud planeedi Maa teadvusega. ME KÕIK OLEME ÜKS.

Kokkuvõtteks. Mida enam me avardume, seda teadlikumaks me ise saame oma olemusest ja meil on võimalik end ise omaenese teadlikkuse läbi aidata. Ühel päeval märkame, et me oleme hakanud vaatama uutmoodi pilguga olukordadele ja elule üldiselt. Ja meile peegeldub vastu maailm, mida oleme soovinud.

VÕTME-SEANSID on lihtsad ja praktilised seansid valgusenergias. Iga seanss ulatab Sulle ühe võtme, et avada järgmine uks iseenda maailmas. Iga avatud uks viib Sind lähemale püsivale rõõmule, õnnetundele ja tasakaalule. Iga avatud uks toetab igaühe jumaliku olemuse avaldumist, teadmiste laienemist ja vaimset arengut. Kutsun Sind imelisele ja põnevale teekonnale! Järgmiste kuldvõtmeteni :)

Loe veel: 1. Võti: Tasakaal ja rahulolu minus >

Siin ei saa kommenteerida